Felhasználási feltételek

A filmtar.me (továbbiakban: Üzemeltető) létrejöttének célja egy szabad közösség összefogása. Jelen Felhasználási feltételek jelentik az Üzemeltető és Ön (továbbiakban: Felhasználó) között létrejött szerződést, mely tartalma és elfogadása jelenti az ingyenes, regisztrációhoz kötött szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének feltételeit. A szerződés tartalmazza a weboldal használatával, igénybevételével kapcsolatos szabályokat is, melyeket kérünk figyelmesen olvasson el! A szolgáltatást csak akkor veheti igénybe a Felhasználó, ha elfogadja a szerződés minden pontját, és elfogadja azokat.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést bármikor, előzetes bejelentés nélkül szabadon módosíthassa. A továbbra is igénybe vett szolgáltatás az szerződés automatikus elfogadását jelenti.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemeltető teljesen legális tevékenységet folytat.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül.

Regisztráció

A filmtar.me oldalait bárki szabadon böngészheti ("Felhasználó, Regisztrált felhasználó"). A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt az Üzemeltető elfogadja. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy az Üzemeltető és más a tagok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a regisztrált e-mail-re való, a Üzemeltetővel kapcsolatos információk, felhívások és egyéb üzenetek küldésére, melyről leiratkozási lehetőség a regisztrációt követően nincs.

Műszaki követelmények

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het), valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a Felhasználó saját felelősségére jár el. Azt követően, hogy a Felhasználó regisztrált, az Üzemeltető nem vonható felelősségre a szolgáltatás károsodásáért, megsemmisüléséért, ill. sérüléséért.
Továbbá nem vonható felelősségre a szolgáltatás elérhetetlenségért sem, mivel ezek a tartalmak, nem az Üzemeltető szerverein találhatók, így azok folytonos elérését nem tudjuk biztosítani.

Felhasználók által közzétett tartalmak

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Felhasználók által beküldött tartalmak (hozzászólások, adatlap feltöltések, témák, visszajelzések, üzenetek) bármilyen célú felhasználására.

A felelősség kizárása

Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából, illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenségéből, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Üzemeltető kizárja.

Kitiltás

A weboldalon bizonyos funkciók csak regisztrációt követően vehetők igénybe. A igénybe vett funkciók nem megfelelő használata az oldalról való IP cím alapú kitiltást von maga után (SPAM, trágár, másokra nézve sértő beszédmód alkalmazása, egyéb a netikett szabályait sértő magaviselet).

Adatvédelem

A regisztráció során szükséges igazi, létező, élő e-mail cím megadása! A regisztrációkor eltároljuk a Felhasználók IP címét, e-mail címét, melyeket a személyességi jogok értelmében semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára, viszont fenttartjuk a jogot ezen adatok statisztika jellegű felhasználására.